ELEKTROAPGĀDES PROJEKTĒŠANA
  • Kabeļlīnijas līdz 20 kV
  • Ielu apgaismojums
  • Iekšējie elektrotīkli (elektroinstalācijas)
  • Ēku zibensaizsardzība
  • Elektrības pieslēguma projektēšana

  ELEKTROMONTĀŽAS DARBI

  • Kabeļlīniju līdz 20 kV ierīkošana
  • Ārējā apgaismojuma ierīkošana
  • Elektroinstalāciju ierīkošana (dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas ēkām)
  • Zibensaizsardzības ierīkošana

  ELEKTROIETAIŠU APKALPOŠANA UN REMONTS 

  • Pazemes komunikāciju ierīkošana ar caurduršanas metodi
  • Elektroietaišu remonts
  • Ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana
  • Elektrotehniskie mērījumi

  PAKALPOJUMI

  • Ekskavatora pakalpojumi
  • Autopacēlāja pakalpojumi
  • Caurduršanas pakalpojumi
  • Elektromateriālu piegāde pēc pasūtījuma